Strona główna>Artykuly>Gdzie stosować opony ciężarowe zimowe

Gdzie stosować opony ciężarowe zimowe

Gdzie stosować opony ciężarowe zimowe

 

Samochody ciężarowe gdzie jest obowiązek stosowania opon ciężarowych zimowych

 

Rozpoczynając kolejny zimowy sezon warto przypomnieć o obowiązku stosowania odpowiedniego ogumienia na europejskich drogach podczas tego trudnego dla kierowców okresu.

Stosunkowo najłatwiejsze zadanie mają osoby zarządzające flotami jeżdżącymi jedynie na terenie Polski. W naszym kraju wciąż nie obowiązują przepisy nakazujące stosowania opon zimowych zarówno w pojazdach osobowych jak i ciężarowych czy autobusach. Mimo to świadomość kierowców oraz właścicieli flot z roku na rok rośnie, dlatego zaobserwować możemy wzrost zainteresowania oponami ciężarowymi z oznaczeniem zimowym 3PMSF na rynek krajowy.

Takie opony poprawiają znacznie bezpieczeństwo pojazdu z ładunkiem oraz komfort pracy kierowcy dlatego przy zakupie opon do pojazdu ciężarowego warto zapytać sprzedawcę o oznaczenie i przeznaczenie ogumienia. 

 

 

Odnośnie samego oznaczenia możemy wyróżnić dwa podstawowe oznaczenia na oponach wymagane w różnych krajach podczas sezonu zimowego.

Pierwsze M+S od mud and snow czyli opona błoto + śnieg, jest to więc opona zwiększająca przyczepność w warunkach zimowych jednak tak naprawdę nie jest ona pełnoprawną oponą zimową.

Za pełnoprawne opony ciężarowe zimowe uznaje się jedynie opony z oznaczeniem alpejskim czyli 3PMSF (trzy szczyty ze śnieżynką ), czyli ogumienie które przeszło odpowiednie testy w zimowych warunkach.

Warto zwrócić uwagę na wymagane oznaczenia w różnych Państwach, są bowiem kraje w których wystarczy oznaczeni M+S w innych wymagany jest już symbol 3PMSF.

 

Niemcy 

Pierwszym krajem którego przepisy drogowe przytoczymy są Niemcy. Zaczynamy od Niemiec z dwóch ważnych powodów, po pierwsze jest to najpopularniejszy kierunek tras naszych rodzimych spedycji a po drugie nastąpiła zmiana w przepisach od jesieni 2020. W Niemczech nie ma określonego okresu zimowego, a przepisy nakazują dostosowanie ogumienia do panujących warunków. Od jesieni 2020 wymagane jest wyposażenie pojazdu podczas zimowych warunków drogowych w opony z oznaczeniem trzech szczytów na osi napędowej oraz przedniej. Więc jeżeli jeździcie swoimi autami ciężarowymi przez Niemcy i transport odbywa się w sezonie zimowym. Musicie mieć opony z 3PMSF a jak nie to narażacie się na karę mandat.

Wymagane wyposażenie opon zimowych zależne od aktualnych warunków: pojazdy < 3,5 t DMC muszą być wyposażone w opony zimowe (3PMSF) na wszystkich kołach a od 1 stycznia 2018. Pojazdy i maszyny > 3,5 t DMC muszą być wyposażone w opony zimowe (3PMSF) na osiach napędowych oraz na przedniej osi skrętnej. W warunkach zimowych odnosi się to także do opon wyprodukowanych po 1 stycznia 2018 roku. Opony M+S produkowane do 1 stycznia 2018 są przyjęte jako właściwe zimowe wyposażenie do 30 września 2024. Stosowanie łańcuchów - zgodnie ze znakami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione. Wyjątek: Droga prowadząca przez Kleines Deutsches Eck. Kary wynosza odpowiednio 60 euro za nieodpowiednie opony oraz 80 euro za spowodowanie przeszkód w ruchu z powodu nieodpowiednich opon, 100 euro za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji z powodu nieodpowiednich opon, 120 euro a spowodowanie wypadku z powodu nieodpowiednich opon. Plus 1 punkt a każde dodatkowe wykroczenie.

Dla opon wyprodukowanych przed 1 stycznia 2018 uznaje się  oznaczeni M+S jako zimowe.

 

Czechy 

Kolejnym popularnym kierunkiem polskich kierowców są Czechy, tu okres zimowy zapisany w przepisach drogowych trwa od 1 listopada do 31 marca. W w zależności od zastancyh warunków drogowych w zimie oraz w miejscach oznaczonych znakiem ?wyposażenie zimowe?. Opony M+S obowiązkowe na osi napędowej pojazdów > 3,5 t DMC. Minimalna głębokość bieżnika 6 mm. Możliwe stosowanie różnych znaków drogowych. Łańcuchy na opony są obowiązkowe w miejscach oznaczonych stosownymi znakami drogowymi, co najmniej na 2 kołach osi napędowej pojazdów o 3 lub więcej osiach. Opony samochodowe z kolcami są zabronione.

 

Słowacja

6 mm. Podobne przepisy obowiązują w sąsiedniej Słowacji, tyle że tu sezon zimowy trwa od 15 listopada do 31 marca, a minimalna głębokość bieżnika opon z oznaczeniem M+S na osi napędowej wynosić musi 3 mm.

 

Bułgaria

Od 15 listopada do 1 marca w Bułgarii używane ogumienie letnie lub zimowe musi mieć co najmniej 4 mm głębokości bieżnika. Od 1 listopada do 31 marca w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy. Ich wykorzystanie jest obowiązkowe na górskich drogach oznaczonych odpowiednimi specjalnymi znakami. Opony z kolcami są zabronione. Brak odpowiedniego wyposażenia zimowego może spowodować odmowę zgody na wjazd do kraju lub zakaz prowadzenia pojazdu.

 

Austria

W Austrii przepisy ustanawiają okres zimowy od 1 listopada do 15 kwietnia. W tym okresie kierowcy mają obowiązek wyposażenia pojazdu w opony zimowe oznaczone M+S lub 3PMSF na osi napędowej z bieżnikiem o minimalnej głębokości 6mm. Niezastosowanie się do przepisów grozi zakazem dalszej jazdy oraz mandatem do 5 tysięcy euro. Od 1 listopada do 15 kwietnia należy przewozić w pojeździe łańcuchy na co najmniej dwie opony ciężźarowe na oś napędową. Wyjątkiem są tylko autobusy komunikacji publicznej. Do użytku na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Stosowanie opon cięzarowych z kolcami jest zabronione w pojazdach i maszynach > 3,5 t DMC.

 

Chorwacja

W Chorwacji pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony mają obowiązek posiadania opon z oznaczeniem M+S  na osi napędowej od 15 listopada do 15 kwietnia. 

 

Finlandia

W Finlandii obowiązek zimowego ogumienia istnieje na osi prowadzącej oraz napędowej, za takowe uważane są opony z symbolem M+S. Głębokość bieżnika na osi napędowej musi wynosić nie mniej niż 5 mm a na pozostałych osiach nie mniej niż 3 mm.

 

Hiszpania

Kraj Basków wprowadził nakaz stosowania opon z oznaczeniem 3PMSF przez autobusy na drogach górskich. W Luksemburgu istnieje obowiązek stosowania opon z oznaczeniem M+S przez pojazdy ciężarowe i autobusy na wszystkich osiach podczas zimowych warunków drogowych . Na drogach górskich (15/TV-87): autobusy na oponach ciezarowych 3PMSF na wszystkich osiach samochodu ciezarowego z bieżnikiem minimalnym 4 mm. W pojazdach o DMC 3,5 t - 7,5 t zbierających odpady, przewożących żywność, pomoc drogowa, opony zimowe na wszystkich osiach z bieżnikiem 4 mm. Instnieje zakaz poruszania się innych pojazdów. Stosowanie łańcuchów na oponach jest dozwolone na górskich drogach (15/TV-87): w pojazdach o DMC 3,5 t - 7,5 t oraz autobusach, jeżeli nie są wyposażone w opony zimowe. Opony z kolcami o długości do 2 mm są dozwolone tylko na drogach pokrytych śniegiem.

 

Norwegia

Ten kraj z racji swojego położenia wprowadziła nakaz stosowania opon z oznaczeniem 3PMSF na osi prowadzącej i napędowej, na pozostałych osiach opony z oznaczeniem M+S lub alpejskim.Przepisy zimowe obowiązują w Norwegi już od połowy października do końca kwietnia. Pojazdy mechaniczne>3.5 t GVW obowiązkowe minimum 5 mm głębokości bieżnika w okresie od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy (południowa Norwegia) oraz od 16 października do 30 kwietnia włącznie (północna Norwegia). Obowiązek używania opon zimowych cieżarowych (z symbolem alpejskim (3PMSF) na osiach napędowych i przednich osiach skrętnych oraz z oznaczeniem M+S i/lub 3PMSF na pozostałych kołach) od 15 listopada do 31 marca.

 

W Rosji od grudnia do końca lutego obowiązują opony oznaczane M+S lub 3PMSF na wszystkich osiach. Dodatkowo określa się minimalną głębokość bieżnika 4 mm.

 

W Rumuni wymaga się stosowania opon zimowych lub z oznaczeniem M+S podczas warunków zimowych na osi napędowej pojazdów ciężarowych, dodatkowo pojazd należy wyposażyć w łańcuchy śniegowe i używać ich zgodnie ze znakami drogowymi.

 

W Serbii nakaz używania opon zimowych lub z oznaczeniem M+S obowiązuje od listopada do kwietnia, a dodatkowo pojazd należy wyposażyć w łańcuchy na oś napędową.

 

W Słowenii należy mieć ogumienie zimowe na osi napędowej lub posiadać w pojeździe łańcuchy na powyższą oś. Przepisy obowiązują od 15 listopada do 15 marca.Od 15 listopada do 15 marca dostępne są dwie opcje, które są obowiązkowe do wyboru dla pojazdów > 3,5 t DMC: wariant 1: opony ciężarowe zimowe przynajmniej na osi napędowej (minimalna głębokość bieżnika 3 mm) wariant 2: opony standardowe, ale w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy, które należy zamontować na kołach na osi napędowej w przypadku wystąpienia warunków zimowych.

 

Szwajcaria

W szwajcarii jest brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych oraz opon ciężarowych zimowych, przy zimowych warunkach drogowych mogą obowiązywać regulacje lokalne (np. drogi prowadzące przez przełęcze alpejskie). Jeżeli w wypadku, do którego doszło w warunkach zimowych, uczestniczył pojazd mechniczny wyposażony w ogumienie standardowe, jego kierowca może być pociągnięty do odpowiedzialności z własnie spowodowany wypadek. Tylko opony z oznaczeniem 3PMSF uznawane są za odpowiednie do warunków zimowych. Minimalna głębokość bieżnika opon zimowych 1,6 mm, 4 mm to rekomendowana wartość. Władze mogą w każdej chwili ogłosić obowiązek stosowania łańcuchów na opony (pojazdy z napędem na cztery koła mogą być z niego wyłączone) Stosowanie łańcuchów zgodnie z właściwymi znakami drogowymi oraz warunkami drogowymi. Opony z kolcami są dozwolone dla pojazdów < 7,5 t DMC od 1 listopada do 30 kwietnia, na drogach pokrytych śniegiem. Prędkość maksymalna 80 km/h. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone naklejką z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

 

Turcja

Używanie opon zimowych cieżarowych jest obowiązkowe przez ciągły okres 4 miesięcy począwszy od 1 grudnia do 1 kwietnia. Władze lokalne w Turcji decydują czy mają egzekwować przepisy dotyczące opon zimowych, a może ogłaszać średnie temperatury. Wszelkiego rodzaju opony ciężarowe, które podlegają wymianie muszą być zastąpione oponami zimowymi. We wszystkich rodzajach ciężarówek, ciągników siodłowych, autobusów oraz lekkich pojazdów ciężarowych, vanów i taksówek obowiązkowe jest dopasowanie ogumienia zimowego na osi napędowej. W wyznaczonym terminie opony zimowe powinny zawierać symbol M+S i 3PMSF lub oba symbole na bocznych ścianach opony. Głębokość bieżnika opony i wzór na oponach bieżnikowanych powinien odpowiadać oponom zimowym, nawet jeśli zawierają symbol M+S. Opony zimowe muszą mieć minimum 4 mm głębokości bieżnika w ciężarówkach, ciągnikach siodłowych i autobusach oraz 1.6 mm w lekkich pojazdach ciężarowych czyli busach, vanach i samochodach. Posiadanie lub korzystanie z łańcuchów nie zwalnia z obowiązku posiadania opon zimowych. Tylko opony z kolcami do użytku na lodzie mogą zastąpić opony zimowe. Głębokość bieżnika opony należy mierzyć od środka bieżnika.

 

Albania - Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych ciężarowych. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędową. Stosowanie łańcuchów zgodnie z podanymi znakami i warunkami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione.

 

Powyższe przepisy ukazują najważniejsze przepisy europejskie dotyczące stosowania ogumienia zimowego. Jak widać są one bardzo zróżnicowane, a nadal wiele krajów takich jak Polska, Belgia, Dania, Holandia, Francja, Węgry czy Włochy nie posiadają zapisów określających użytkowania opon zimowych. W krajach tych, szczególnie w górach dopuszczalne jest jednak oznakowanie dróg na których wymagane będą opony zimowe lub łańcuchy.

Polecamy stosowanie opon zimowych z oznaczeniem 3PMSF co pozwoli uniknąć niespodzianek w na Europejskich drogach, a także sprawi iż pojazd będzie zachowywał się na drodze w sposób kontrolowany.    

Nie wiesz albo potrzebujesz pomocy skontaktu się z nami.   

 

 

  Infolinia:

  32 706 10 18