Opony>Artykuły>Opony osobowe>Jak normy Euro 7 jak wpłynie na przemysł oponiarski
Jak normy Euro 7 jak wpłynie na przemysł oponiarski

Jak normy Euro 7 jak wpłynie na przemysł oponiarski

Czym jest norma Euro 7

Normy emisji spalin w motoryzacji są nieodłącznym elementem walki z zanieczyszczeniem atmosferycznym i ochrony naszego środowiska. Wkrótce pojawi się kolejny krok naprzód w tej dziedzinie - norma Euro 7. Nowe regulacje będą miały ogromny wpływ na przemysł samochodowy, a także na branżę oponiarską. Normy Euro 7, to planowane przepisy dotyczące emisji cząsteczek stałych dla pojazdów silnikowych w Unii Europejskiej. Ich głównym celem jest dalsze ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak tlenki azotu (NOx), cząstki stałe (PM) i dwutlenek węgla (CO2). Wprowadzenie norm Euro 7 stanowi odpowiedź na rosnące obawy związane z jakością powietrza oraz zmianami klimatycznymi.

norma emisji spalin euro 7
normy euro 7 w przemyśle oponiarskim

Ograniczenia dotyczące ścieralność opon i układów hamulcowych Norma Euro 7 ma regulować emisję formaldehydu, tlenku diazotu, amoniaku oraz drobnych zanieczyszczeń stałych w wielkości do 10 nanometrów, pochodzących właśnie z eksploatacji opon oraz hamulców. Co za tym idzie, norma będzie dotyczyć nie tylko pojazdów spalinowych, ale również elektrycznych. Samochody objęte normą, będą musiały spełniać wymogi unijne do 10 lat lub 200tys. km.

Wpływ na branżę oponiarską

Oporność toczenia

Normy Euro 7 będą wymagać opon o niższej oporności toczenia, co oznacza, że opony będą musiały zminimalizować straty energii w trakcie toczenia. Opony o mniejszej sile oporu toczenia przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2. Producentom opon będzie zatem konieczne opracowanie innowacyjnych materiałów i konstrukcji, które umożliwią osiągnięcie niższej oporności toczenia, zachowując jednocześnie odpowiednią trwałość, przyczepność i bezpieczeństwo.

opory toczenia opon

Trwałość i recykling

trwałość oraz recykling opon

W kontekście zrównoważonego rozwoju, wprowadzenie normy Euro 7 może zwiększyć znaczenie trwałości opon i możliwości ich recyklingu. Producenci opon będą musieli dążyć do opracowania bardziej trwałych opon, które wytrzymają dłużej, co przyczyni się do zmniejszenia ilości zużytych opon i generowania odpadów. Ponadto, branża oponiarska będzie musiała kontynuować inwestycje w technologie recyklingu opon, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko

Innowacje technologiczne

Wprowadzenie norm Euro 7 będzie stanowić bodziec do dalszych innowacji technologicznych w branży oponiarskiej. Producentom opon będzie konieczne opracowanie nowych materiałów, takich jak elastomery o niskim oporze toczenia, które zapewnią lepsze osiągi przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2. Może to również otworzyć drzwi do stosowania zaawansowanych technologii, takich jak opony inteligentne, które monitorują stan opon i dostosowują się do warunków drogowych.

technologie w produkcji opon

  Infolinia:

  32 706 10 18