Strona główna>Artykuly>Efektywne użytkowanie opon ciężarowych

Efektywne użytkowanie opon ciężarowych

Efektywne użytkowanie opon ciężarowych

Zakup opon ciężarowych to wydatek liczony często w tysiącach złotych. Wydatek ten stanowi inwestycję na poczet działalności firmy. Można jednak sprawić aby wydatek ten był bardziej opłacalny poprzez bardziej efektywne użytkowanie opon. Żeby tego dokonać, wystarczy posiadać odpowiednią wiedzę na temat użytkowania oraz konserwacji opon. Wiedza ta obniży koszty eksploatacji opony w przeliczeniu na kilometr, zmniejszy zużycie paliwa oraz może zwiększyć żywotność innych elementów pojazdu, niż tylko opony.

Zasady ogólne

Podstawą jest właściwy dobór opon. Tutaj należy zwrócić uwagę na odpowiedni rozmiar opony, jej przeznaczenia na porządaną oś oraz zastosowanie identycznych opon na jednej osi. Nie zastosowanie powyższych kryteriów wpływa na szybsze zużycie jednej z opon na osi, na wzrost spalania, bądź w najgorszym wypadku na szybszą eksploatację poszczególnych pozdespołów pojazdu. Należy też pamiętać o stosowaniu opon zimowych w okresie zimy, gdyż także wpływają one na obniżenie kosztów eksplowatacji pojazdu. Absolutnie podstawową sprawą podczas eksploatacji opon jest właściwe ciśnienie. Ciśnienie właściwe dla opony przy poszczególnych obciążeniach podawane jest przez producenta pojazdu lub przez producenta opony. Można też znaleźć odpowiednie zalecenia na stronie ETRTO. Spadek wydajności opony może wynikać ze zbyt niskiego, bądź zbyt wysokiego ciśnienia. Zbyt niskie ciśnienie powoduje zwiększony nacik na barki opony i szybcsze ich zuycie, co może prowadzić do wystrzału opony. W przypadku opon bliźniaczych, przy niższym ciśnieniu następuje ocieranie się ścian bocznych opon. Natomiast przy zbyt wysoim ciśnieniu w oponie może nastąpić zwiększony punktowy nacisk opony, zapadanie się koła na grząskim terenie, pogorszenie trakcji oraz uszkodzenie zawieszenia, a nawet towaru. Kondycja opon zależy także od parametrów technicznych pojazdu. Brak zbeżności opon powoduje wzrost oporu toczenia i większe zużycie paliwa. Stan hamulców i amortyzatorów również wpływają na zyżycie opon. Do codzienności należy wymiana opon przez samą flotę, a nawet sami kierowcy podejmują się tego zadania. Dlatego ważnym elementem są szkolenia kierowców w tym sakresie, które pomogą zapewnić oponie maksymalnie długą żywotność i zachowanie parametrów jezdnych.

Użytkowanie opon na poszczególnych osiach

Na żywotność opon prowadzących nie pozostaje bez wpływu fakt, że w polsce mamy ruch prawostronny, dzięki czemu opona po lewej stronie pojazdu zużywa się dużo szybciej od opony po stronie prawej. A pochylenie drogi i liczne ronda wpływają na szybsze zużywanie zewnętrznego barku prawej opony. Pamiętając o tych faktach można im skutecznie przeciwdziałać dtosując killka prostych zasad. Po pierwsze należy zamienić miejscami opony na osi przedniej po zużyciu bieżnika wynoszącym około 50%. Dobrze byłoby też zmienić pozycje opon na osi. Pogłębienie bieżnika należy wykonywać przy około 80% zużycia bieżnika, czyli gdy pozostało 2 ? 4 mm bieżnika. Demontażu opon powinni dokonywać specjaliści, ktorzy zrobią to w sposób bezpieczny i pewny. Pod żadnym pozorem nie wolno montować na przedniej osi opon bieżnikowanych. Jeśli chodzi o oś napędową, to wewnętrzne opony układu bliźniaczego są znacznie bardziej starte od strony podwozia. Dlatego należy obracać je na obręczy. Również i w przypadku tych opon należy pogłębiać bieżnik przy 80% zużycia. Wskazane jest też zamienianie opon wewnętrznych z zewnętrznymi na osi bliźniaczej. Przy trzyosiowych naczepach istnieje ogólna zasada, że najszybciej ścierają się opony na tylnej osi, potem opony z przedniej osi, a najwolniej ścierają się opony na osi śodkowej. Dlatego normą jest zamiana opon pomiędzy osiami w miarę wzrostu poziomu ztarcia bieżnika. Przy osiach wleczonych jest dopuszczalne montowanie opon bieżnikowanych. Ciekawym rozwiązaniem jest inteligentna opona Cyber Fleet, którą w roku 2012 wypuściła firma Pirelli. Opona ta za pomocą elektronicznego czujnika i systemu komputerowego przekazuje kierowcy oraz zarządowi floty informacje na temat stanu bieżnika i ciśnienia panującego w oponie oraz położenia pojazdu. Technologia ta została upowszechniona przez koncern Michelin i zdaje się być przyszłością przemysłu ciężarowego.

  Infolinia:

  32 706 10 18