Strona główna>Artykuly>Napełnianie Opon Rolniczych

Napełnianie Opon Rolniczych

Napełnianie Opon Rolniczych

Napełnianie opon rolniczych cieczą jest jedną z najtańszych opcji balastowania ciągników. Potrzeba dociążenia najczęściej dotyczy ciągników pracujących z ładowaczem czołowym (dociążenie kół tylnych) lub maszyn, które wykonują cięzkie prace polowe (wszystkie koła). Jakie są zalety oraz wady tej metody? Zapraszamy do poniższego artykułu.

Jedną z najtańszych metod dociążania maszyn jest wypełnianie ich kół cieczą. Niepodważalną zaletą tego sposobu dociążania są na pewno koszty i tak naprwadę ciężko doszukiwać się innych zalet. Wadą na pewno jest bardzo długi czas napełniania. Bez specjalistycznego sprzętu napełnienie jednego koła zajmuje 3 - 4 godzin. Inną wadą są niebiezpieczne roztwory, które mogą być zagrożeniem zarówno dla kół jak i środowiska w przypadku rozerwania opony na polu. Korzystanie z roztworów wody i pochodnych soli (CaCl2 lub MgCl2) jest szkodliwe dla felg rolniczych, gdyż przy bezpośrednim kontakcie z cieczą powoduje korozję. Lepiej pod tym względem wypada glikol, który nie posiada właściwości ?żrących?. Jak zapewniają firmy profesjonalnie zajmujące się dociążaniem kół, ciecze powstałe na bazie alkoholu oraz roztwory soli nie powodują kruszenia opony. Warunkiem bezpiecznego korzystania musi być jednak pełne pokrycie stalowego korda przez warstwę gumową.

Spośród wielu używanych mieszanek, pięć z nich jest szczególnie często stosowanych do opon rolniczych. Przy pracy w dodatnich temperaturach można korzystać z samej wody. Przy największych mrozach używa się glikolu (etylenowy lub propylenowy do -40°C), roztworu wody i chlorku wapnia (do -50°C ) czy nawet płynu do spryskiwaczy (zawiera metanol, który zamarza przy -20°C ).

Ze względu na niskie koszty, zdecydowanie najczęściej stosowany jest chlorek wapnia. Za 25 kilogramowy worek chorku wapnia wystarczy zapłacić ok 50zł. Trzeba jednak pamiętać, że jest to niebiezpieczny i żrący środek. Mniejszą popularnością cieszy się glikol etylenowy. Cena 1l cieczy kosztuje 10-25zł i jest to decydujący czynnik powodujący, że użytkownicy częściej decydują się na chlorek wapnia.

W celu napełnienia koła cieczą najczęściej korzysta się z metody grawitacyjnej. Na czas napełniania trzeba wymienić zwykły zawór kierunkowy na zawór balastowy. Pozwala on na jednoczesny przepływ cieczy do ogumienia i odpowietrzanie kół. Cena takich zaworów jest zróżnicowana i znajduje się w przedziale od 30 do 100zł.

Przy balastowaniu kół cieczą należy pamiętać, aby wypełnić oponę w 75-83 procentach cieczą i zostawić minimum 20 procent powietrza. Wynika to z faktu, że podczas pracy ciśnienie wzrasta i może dojść do uszkodzenia opony.

W zależności od rozmiaru opony możliwe jest zwiększenie jej ciężaru nawet o 40 procent. Przykładowa mieszanka dla opony o rozmiarze 360/70R20 zrobiona z 86 l wody 10 kg chlorku wapnia przystosowana jest do pracy przy -5°C . Jeżeli opona ma być użytkowana w niższych temperaturach trzeba zmienić proporcje i dodać więcej chlorku wapnia. Dla temperatury zamarzania -25°C mieszanka zawiera około 78 l wody i 31 kg chlordku wapnia. Nie da się wprost ocenić w jakim stopniu uda się dociążyć oponę przygotowaną cieczą, jednak pewne jest, że będzie to masa większa od masy wody. W wyniku zmieszania 86 l wody i 33 kg chlorku wapnia otrzymamy około 100 l płynu o niskiej temperaturze krzepnięcia i masie 121 kg.

Przykładowa mieszanka dla popularnego rozmiaru tylnej opony 480/70 R34 powinna zwierać około 275 l wody i 31 kg chlorku wapnia. Umożliwi ona bezproblemową pracę w temperaturze do -5°C.

Pozbycie się cieczy z opony jest możliwe w każdym momencie. W tym celu należy skorzystać z metody grawitacyjnej i po prostu wykręcić wentyl znajdujący się w dolnej części ogumienia. Należy jednak pamiętać, że tak samo jak w przypadku napełniania jest to proces bardzo długotrwały. Możliwe jest korzystanie ze specjalistycznych urządzeń zarówno przy napełnianiu jak i spuszczaniu cieczy z opon. Zajmuje to około 30 min na jedno koło. Ceny takiej usługi są zróżnicowane i są zależne od takich czynników jak ilość opon czy odległość od serwisu. Średnio jednak koszt przepompowania 1 litru cieczy kosztuje około 1,1 zł netto.

  Infolinia:

  32 706 10 18