Opony>Artykuły>Opony osobowe>Opony zimowe w europie sprawdź gdzie są obowiązkowe.
Opony zimowe w europie sprawdź gdzie są obowiązkowe.

Opony zimowe w europie sprawdź gdzie są obowiązkowe.

Niezwykle istotne dla sprawnego i bezpiecznego poruszania się zimą jest dobranie odpowiedniego ogumienia dostosowanego do niekorzystnych warunków. Na szczęście rośnie świadomość kierowców oraz przewoźników co skutkuje wyposażeniem coraz większej liczny pojazdów w opony zimowe do pojazdów ciężarowych. Co prawda w Polsce obecnie nie obowiązują przepisy dotyczące użytkowania opon zimowych, (zarówno przez pojazdy powyżej jak i poniżej DMC 3,5 tony) jednak coraz więcej europejskich krajów posiada obowiązek posiadania odpowiednich gum.

Warto zapoznać się ze skrótem najważniejszych przepisów, tym bardziej iż policja w wielu krajach przeprowadza kontrole wszystkich pojazdów na drogach pod kątem użytkowanych opon. Dodatkowo przy kolizjach lub wypadkach ubezpieczyciele coraz częściej podważają wypłatę odszkodowania przy braku opon zimowych. Prócz opon ważne jest również posiadanie na wyposażeniu łańcuchów śniegowych, które w wielu krajach lub rejonach są obowiązkowe.

Poniżej europejskie przepisy dotyczące zimowego wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów według alfabetycznego spisu:

 

Albania - brak przepisów dotyczących opon zimowych, obowiązkowe posiadanie łańcuchów na oś napędową, których stosowanie uzależnione jest od znaków drogowych oraz warunków drogowych.

 

Austria - przepisy pod względem używania opon zimowych w tym kraju są dość restrykcyjne, a niezastosowanie się do nich skutkować może zakazem dalszej jazdy oraz mandatem do 5 000 euro. Opony zimowe są obowiązkowe od 1 listopada do 15 kwietnia, pojazdy o DMC większej niż 3,5 tony muszą przynajmniej na osi napędowej posiadać opony z symbolem M+S lub symbolem alpejskim 3PMSF o minimalnej głębokości bieżnika 5 mm.Dodatkowo w podanym wyżej terminie należy przewozić w pojeździe łańcuchy na co najmniej dwie opony na oś napędową.

 

Belgia - nie obowiązują przepisy dotyczące używania opon zimowych, jedynie zapis o konieczności symetrycznego montażu opon M+S. Korzystanie z łańcuchów dozwolone na drogach pokrytych śniegiem i lodem, zakaz stosowania opon z kolcami.

 

Bośnia i Hercegowina - obowiązują przepisy nakładające obowiązek stosowania opon zimowych z bieżnikiem co najmniej 4 mm na osi napędowej lub zakładanie łańcuchów na osi napędowej w przypadku stosowania opon z bieżnikiem standardowym. Powyższe przepisy obowiązują pojazdy o DMC większej niż 3,5 tony lub posiadające więcej niż 8 miejsc siedzących. Dodatkowo przepisy nakładają na kierowcę obowiązek przewożenia łopaty i worka z piaskiem o wadze co najmniej 25 kg.

 

Bułgaria - kodeks nakazuję od 15 listopada do 1 marca używanie opon z bieżnikiem nie mniejszym niż 4 milimetry. Dodatkowo pojazd obowiązkowo musi być wyposażony w łańcuchy od początku listopada do końca marca, ich używanie jest obowiązkowe na odpowiednio oznaczonych drogach.

 

Chorwacja - opony o oznaczeniu M+S obowiązkowe na osi napędowej od 15 listopada do 15 kwietnia, dodatkowo w niektórych regionach konieczne jest stosowanie łańcuchów. Kierowca ma obowiązek wyposażyć pojazd w łopatę.

 

Czarnogóra - opony zimowe lub oznaczone symbolem M+S obowiązkowe od początku listopada do końca kwietnia na wybranych drogach, dodatkowo wymóg bieżnika o głębokości co najmniej 4 milimetrów. Dodatkowo pojazd wyposażony musi być w łańcuchy na oś napędową oraz łopatę do śniegu.

 

Czechy - pojazdy ciężarowe mają obowiązek posiadania opon M+S na osi napędowej, opony zimowe obowiązkowe od listopada do 31 marca w miejscach oznaczonych. Wymagany bieżnik o głębokości nie mniejszej niż 6 mm. Stosowanie łańcuchów obowiązkowe w wyznaczonych miejscach, w zależności od warunków drogowych, na osi napędowej.

 

Estonia - opony zimowe wymagane od 1 grudnia do 1 marca dla pojazdów o DMC poniżej 3,5 t. Dla aut o wyższej masie całkowitej brak wymagań dotyczących zimowego ogumienia, jednak bieżnik opony musi mieć głębokości 3 milimetrów. Dopuszczalne stosowanie łańcuchów na drogach pokrytych lodem i śniegiem.

 

Finlandia - kierowcy wybierający się do tego kraju mają obowiązek wyposażyć pojazd w opony M+S na oś napędową oraz prowadzącą. Dodatkowo bieżnik na osi napędowej nie może mieć mniej niż 5 mm a na pozostałych osiach 3 mm. Łańcuchów używać można na drogach pokrytych lodem i śniegiem.

 

Francja - brak ogólnego nakazu stosowania ogumienia zimowego. Należy jednak posiadać odpowiednie wyposażenie pojazdu na wyznaczonych drogach np. w Alpach, na których prócz posiadania opon zimowych wymagane może być również poprzez odpowiednie znaki stosowanie łańcuchów.

 

Hiszpania - obowiązek posiadania opon zimowych wprowadzany jest jedynie lokalnie poprzez znaki drogowe. Dodatkowo przepisy nakładają obowiązek stosowania opon z symbolem alpejskim na drogach górskich w autobusach na wszystkich osiach.

 

Litwa - ustawodawca wprowadził nakaz używania opon zimowych przez pojazdy o DMC poniżej 3,5 tony od początku listopada do końca marca. W cięższych pojazdach wymagane jest jedynie stosowanie opon z bieżnikiem o minimalnej głębokości 1,6 mm.

 

Luksemburg - nakaz stosowania opon z oznaczeniem M+S na wszystkich osiach napędowych pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony podczas jazdy w warunkach zimowych. Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów na drogach pokrytych śniegiem.

 

Łotwa - opony z oznaczeniem M+S obowiązkowe jedynie dla pojazdów z DMC poniżej 3,5 tony od grudnia do lutego. W pozostałych pojazdach wymagane opony z bieżnikiem co najmniej 4nmm.

 

Macedonia - wymagane jedynie przewożenie łańcuchów śniegowych od 15 października do 15 marca.

 

Niemcy - stosowanie opon zimowych obowiązkowe na wszystkich kołach w pojazdach o DMC poniżej 3,5 tony. W cięższych pojazdach opony zimowe wymagane na osiach napędowych. Przepisy nie określają czasu w którym należy mieć zamontowane odpowiednie opony. Należy dostosować ogumienie do panujących warunków drogowych, a za nieodpowiednie przygotowanie pojazdu grozi mandat do 120 euro.

 

Norwegia - obowiązek stosowania opon zimowych na wszystkich kołach od 15 listopada do 31 marca. Dodatkowo pojazdy z DMC powyżej 3,5 tony muszą mieć na wyposażeniu łańcuchy śniegowe ( ciągnik z przyczepą musi mieć ich co najmniej 6).

 

Polska - brak ogólnych przepisów nakazujących używanie ogumienia zimowego. Wymagane jest jedynie stosowanie łańcuchów na oznaczonych drogach podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Zabronione jest stosowanie opon z kolcami.

 

Rosja - obowiązuje rozporządzenie nakazujące od grudnia do marca stosowanie opon z oznaczeniem M+S lub 3PMSF na wszystkich osiach z bieżnikiem nie mniejszym niż 4 mm.

 

Rumunia - nakaz stosowania opon zimowych z oznaczeniem co najmniej M+S na osiach napędowych pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony podczas zimowych warunków drogowych. Dodatkowo należy mieć na wyposażeniu łańcuchy śniegowe.

 

Serbia - opony z symbolem M+S lub opony zimowe obowiązkowe są od listopada do kwietnia. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm. Pojazd musi być wyposażony w łańcuchy na oś napędową.

 

Słowacja - opony z oznaczeniem co najmniej M+S obowiązkowe na osi napędowej od 15 listopada do 31 marca , bieżnik co najmniej 3 mm. Obowiązek posiadania na wyposażeniu łańcychów śniegowych.

 

Słowenia - przepisy dotyczą pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony i obowiązują od 15 listopada do 15 kwietnia. Należy posiadać opony zimowe na osi napędowej lub łańcuchy śniegowe na tą oś i stosować podczas zimowych warunków drogowych.

 

Szwajcaria - nie występują ogólne przepisy dotyczące stosowania opon zimowych. Jednak przy występowaniu zimowych warunków drogowych mogą zostać nałożone lokalne obowiązki stosowania opon zimowych i łańcuchów. Co istotne jako opony zimowe rozumie się jedynie te z symbolem alpejskim 3PMSF, a rekomendowana głębokość bieżnika to 4 mm. Przepisy dopuszczają karanie kierowców za niedostosowanie ogumienia do warunków.

 

Szwecja - przepisy nakazują stosowanie ogumienia zimowego we wszystkich pojazdach. Pojazdy z DMC poniżej 3,5 tony powinny od 1 grudnia do 31 marca wyposażone być w opony z symbolem 3PMSF lub opony z kolcami. Pojazdy cięższe opony z symbolem alpejskim obowiązkowe na osi napędowej i prowadzącej, dopuszczalne jest stosowanie opon z symbolem M+S z bieżnikiem projektowanym na warunki zimowe. Zalecane wyposażenie pojazdu w łańcuchy.

 

Turcja - obowiązek używania opon zimowych od 1 grudnia do 1 kwietnia. W pojazdach ciężarowych obowiązek stosowania opon zimowych na osi napędowej. Wymagana głębokość bieżnika 4 mm w ciężarówkach i autobusach oraz 1,6 mm w pojazdach poniżej 3,5 tony.

 

Węgry oraz Włochy - brak przepisów dotyczących używania opon zimowych. Pojazd powinien być wyposażony w łańcuchy, a o konieczności ich stosowania informują znaki drogowe.

 

W kwesti przypomnienia poniżej oznaczenia opon zimowych

opony zimowe obowiązek
Zródło Uniroyal

 

Autor: Andrzej Krzywkowski

Zródło zdjęć: Nokian.com / Uniroyal.com

  Infolinia:

  32 706 10 18